αὐστηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: austerity, harshness, roughness, sour behaviour, attitude of being rough
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMαὐστηρίααὐστηρίαι
GENαὐστηρίαςαὐστηριῶν
DATαὐστηρίᾳαὐστηρίαις
ACCαὐστηρίαναὐστηρίας
αὐστηρίαν
αὐστηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • harsh, rough, severe, bitter, austere, exacting
  • not gentle, not affectionate
 • Forms:
  • αὐστηρότερον Adj: Acc Sing Masc Comparative
  • αὐστηρῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
αὐστηρότερον
αὐστηρῷ