εὖξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: εὔχομαι
εὐξαίμην
εὐξάμενος
εὐξαμένου
εὐξάμην
εὔξαντο
εὔξασθαι
εὔξασθε
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • Root: εὔχομαι
εὔξεται
εὔξῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: εὔχομαι
εὔξησθε
εὔξηται
εὔξομαι
εὔξονται
εὔξω
εὔξωμαι
εὐξώμεθα
εὔξωνται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Meaning: to pray
 • Root: εὔχομαι