ἐλλείπειν
ἐλλείπητε
ἐλλεῖπον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: λείπω
ἐλλείπω
ἐλλείψεως
ἔλλειψις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔλλειψιςἐλλείψεις
GENἐλλείψεωςἐλλείψεων
DATἐλλείψειἐλλείψεσι(ν)
ACCἔλλειψινἐλλείψεις
Ἕλλην
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Greek
 • Forms:
  • Ἑλλήνων Noun: Gen Plur Masc/Fem
ἑλληνίδας
ἑλληνικά
ἑλληνικοῖς
ἑλληνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Hellenic, Greek
 • Forms:
  • ἑλληνικά Adj: Acc Plur Neut
  • ἑλληνικοῖς Adj: Dat Plur Neut
Ἑλληνίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: Grecian woman
 • Forms:
  • ἑλληνίδας Noun: Acc Plur Fem
Ἑλλήνων
ἐλλίπῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ἐλλείπω
ἐλλιπής
Singular
 MascFemNeut
NOMἐλλιπήςἐλλιπές
GENἐλλιποῦς
DATἐλλιπεῖ
ACCἐλλιπῆἐλλιπές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐλλιπεῖςἐλλιπῆ
GENἐλλιπῶν
DATἐλλιπέσι(ν)
ACCἐλλιπεῖςἐλλιπῆ
ἐλλόγα
ἐλλογᾶται
ἐλλόγει
ἐλλογεῖται
ἐλλογέω
ἐλλόγιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • included
  • reputable, eminent, distinguished
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐλλόγιμοςἐλλόγιμον
GENἐλλογίμου
DATἐλλογίμῳ
ACCἐλλόγιμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐλλόγιμοιἐλλόγιμα
GENἐλλογίμων
DATἐλλογίμοις
ACCἐλλογίμουςἐλλόγιμα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἐλλογιμωτάτοις Adj: Dat Plur Masc Comp
ἐλλογίμους
ἐλλογίμων
ἐλλογιμωτάτοις
ἐλλουλίμ
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Hebrew:
 • Concord: Judg 9:27
 • Meaning:
  • festival days
  • festival exultation, praise festivals