ἐλπίδα
ἐλπίδας
ἐλπίδες
ἐλπίδι
ἐλπίδος
ἐλπίδων
ἐλπιεῖ
ἐλπιεῖς
ἐλπίζει
ἐλπίζειν
ἐλπίζεις
ἐλπίζετε
ἐλπιζέτω
ἐλπίζητε
ἐλπίζομεν
ἐλπιζομένων
ἐλπίζον
ἐλπίζοντα
ἐλπίζοντας
ἐλπίζοντες
ἐλπιζόντων
ἐλπίζουσαι
ἐλπιζούσης
ἐλπίζουσιν
ἐλπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to put trust (in), to count (on)
  • to feel secure
  • to entertain hope for
  • to hope, trust, expect, confide, have confidence
 • Cognates: ἀπελπίζω, ἀφελπίζω, ἐλπίζω, ἐπελπίζω, προελπίζω
 • Forms:
  • ἐλπίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐλπιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλπιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐλπίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐλπίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐλπίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐλπίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐλπιζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐλπίζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ἐλπίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐλπιζομένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐλπίζον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἐλπίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐλπίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐλπίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλπιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐλπίζουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ἐλπιζούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἐλπίζουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἐλπίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐλπιοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐλπιοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐλπιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐλπίσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἐλπίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλπίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλπισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐλπισάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐλπίσει
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἔλπισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλπιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἔλπιζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔλπιζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠλπίζομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • ἠλπίκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἠλπίκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἤλπικε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἤλπικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἠλπικέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἠλπικότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἤλπισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠλπίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἦλπισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤλπισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠλπίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἤλπισε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤλπισεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐλπίζων
ἐλπιοῦμεν
ἐλπιοῦσι
ἐλπιοῦσιν
ἐλπίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • confident expectation
  • object of confident expectation
  • basis of confident expectation
  • hope, prospect
  • confidence
  • sense of security
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἐλπίςἐλπίδες
  GENἐλπίδοςἐλπίδων
  DATἐλπίδιἐλπίσι(ν)
  ACCἐλπίδαἐλπίδας
  VOCἐλπίἐλπίδες
ἐλπίσαντας
ἐλπίσαντες
ἐλπίσατε
ἐλπισάτω
ἐλπισάτωσαν
ἐλπίσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐλπίζω
ἐλπίσιν
ἔλπισον
ἐλπίσωσιν
ἐλπιῶ