ἐλπίδα
ἐλπίδας
ἐλπίδες
ἐλπίδι
ἐλπίδος
ἐλπίδων
ἐλπιεῖ
ἐλπιεῖς
ἐλπίζει
ἐλπίζειν
ἐλπίζεις
ἐλπίζετε
ἐλπιζέτω
ἐλπίζητε
ἐλπίζομεν
ἐλπιζομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: ἐλπίζω
ἐλπίζον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐλπίζω
ἐλπίζοντα
ἐλπίζοντας
ἐλπίζοντες
ἐλπιζόντων
ἐλπίζουσαι
ἐλπιζούσης
ἐλπίζουσιν
ἐλπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Does not mean "to hope" in the sense of "longing for" or "wishing"; but of "confident assurance"
 • Meaning:
  • to have confident assurance
  • to be confident in
  • to put trust (in), to count (on)
  • to feel secure
  • to entertain hope for
  • to hope, trust, expect, confide, have confidence
 • Cognates: ἀπελπίζω, ἀφελπίζω, ἐλπίζω, ἐπελπίζω, προελπίζω
 • Forms:
 • Present
 • ἐλπίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐλπίζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐλπίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐλπίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐλπιζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐλπίζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐλπίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐλπιζομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • ἐλπίζον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐλπίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἐλπίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἐλπίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐλπιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἐλπίζουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • ἐλπιζούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • ἐλπίζουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἐλπίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἔλπιζε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔλπιζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠλπίζομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Future
 • ἐλπιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐλπιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐλπιοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐλπιοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐλπιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐλπίσει
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐλπιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐλπίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐλπίσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἐλπίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐλπίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐλπισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐλπισάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἔλπισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἤλπισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠλπίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἦλπισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤλπισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠλπίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἤλπισε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤλπισεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠλπίκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἠλπίκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἤλπικε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἤλπικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἠλπικέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἠλπικότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
ἐλπίζων
ἐλπιοῦμεν
ἐλπιοῦσι
ἐλπιοῦσιν
ἐλπίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • confident expectation
  • object of confident expectation
  • basis of confident expectation
  • hope, prospect
  • confidence
  • sense of security
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐλπίςἐλπίδες
GENἐλπίδοςἐλπίδων
DATἐλπίδιἐλπίσι(ν)
ACCἐλπίδαἐλπίδας
VOCἐλπίἐλπίδες
ἐλπίσαντας
ἐλπίσαντες
ἐλπίσατε
ἐλπισάτω
ἐλπισάτωσαν
ἐλπίσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐλπίζω
ἐλπίσιν
ἔλπισον
ἐλπίσωσιν
ἐλπιῶ