ἐξεναντίας
ἐξεναντίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: out of the opposite, in opposition, from opposition
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐξεναντίοςἐξεναντίαἐξεναντίον
GENἐξεναντίουἐξεναντίαςἐξεναντίου
DATἐξεναντίῳἐξεναντίᾳἐξεναντίῳ
ACCἐξεναντίονἐξεναντίανἐξεναντίον
VOCἐξεναντίεἐξεναντίαἐξεναντίε
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐξεναντίοιἐξεναντίαιἐξεναντία
GENἐξεναντίωνἐξεναντίωνἐξεναντίων
DATἐξεναντίοιςἐξεναντίαιςἐξεναντίοις
ACCἐξεναντίουςἐξεναντίαςἐξεναντία
VOCἐξεναντίοιἐξεναντίαιἐξεναντία
ἐξενέγκαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκφέρω
ἐξενέγκαντες
ἐξενέγκας
ἐξενέγκασα
ἐξενέγκατε
ἐξένεγκε
ἐξενεγκεῖν
ἐξενεγκών
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to carry out of
 • Root: ἐκφέρω
ἐξένευσε, ἐξένευσεν
ἐξενεχθέντα
ἐξενεχθῆναι
ἐξενεχθήσεσθε
ἐξένηψε, ἐξένηψεν
ἐξένισε, ἐξένισεν
ἐξενοδόχησε, ἐξενοδόχησεν
ἐξενολόγει
ἐξενολόγησα
ἐξενολόγησε, ἐξενολόγησεν
ἐξενοτρόφει