εἶχαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
εἶχε, εἶχεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
εἶχες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
εἴχετε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἔχω
εἴχετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
εἴχομεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Translate: We were having, we were possessing
 • Root: ἔχω
εἶχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Translate: I was having, I was possessing; They were having, they were possessing
 • Root: ἔχω
εἴχοντο
 • Parse:
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to have, hold
 • Root: ἔχω
εἴχοσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω