ὑπεκαίετο
ὑπέκαιον
ὑπέκειτο
ὑπεκρέω
ὑπεκρέων
ὑπεκρίθησαν
ὑπεκρίνοντο