ὑπεδείκνυ
ὑπεδείκνυε, ὑπεδείκνυεν
ὑπεδείκνυτο
ὑπέδειξα
ὑπέδειξαν
ὑπέδειξε, ὑπέδειξεν
ὑπεδείχθη
ὑπεδέξαντο
ὑπεδέξατο
ὑπεδέχθη
ὑπέδησα
ὑπέδησαν
ὑπέδυσα
ὑπέδυσαν