ὑπεδείκνυ
ὑπεδείκνυε, ὑπεδείκνυεν
ὑπεδείκνυτο
ὑπέδειξα
ὑπέδειξαν
ὑπέδειξας
ὑπέδειξε, ὑπέδειξεν
ὑπεδείχθη
ὑπέδεκτο
ὑπεδέξαντο
ὑπεδέξατο
ὑπεδέχετο
ὑπεδέχθη
ὑπέδησα
ὑπέδησαν
ὑπέδυσα
ὑπέδυσαν