περί
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • with Genitive: about, on, concerning
   • οὐ περὶ ἄρτων εἶπον - I did not speak about loaves
  • with Accusative: about, around
   • Of place: οἱ περὶ Κῦρον - those around Cyrus; περὶ τὰ ὅρια - around the border; περὶ τὴν πόλιν - around the city
   • Of time: περὶ μέσας νύκτας - about the middle of the night