ἐνσείσας
ἐνσείσεις
ἐνσείω
 • Meaning:
  • to hurl at
  • to cause to move swiftly and forcefully
  • to shake in, brandish
  • to dash to the ground

   τὰ νήπια αὐτῶν ἐνσείσεις
   you will dash their infants against the ground (II Kings 8:12)

  • to rush upon
  • to attack
 • Forms:
  • ἐνέσεισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέσεισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέσεισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνσείσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐνσείσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐνσιτέομαι
 • Meaning:
  • to feed upon
  • to feed oneself
 • Forms:
  • ἐνσιτοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐνσιτοῦνται
ἐνσκιρόω
 • Meaning: to harden, make callous
 • Forms:
  • ἐνεσκιρωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
ἐνσκολιευόμαι
 • Meaning:
  • to twist and turn (oneself)
  • to catch in a snare
 • Forms:
  • ἐνσκολιευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐνσκολιευόμενος
ἐνστάντος
ἐνστάσης
ἐνστασῶν
ἐνστερνίζομαι
 • Meaning: to store away in the heart
 • Forms:
  • ἐνεστερνισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
ἐνστῇ
ἐνστήσονται