συσχεθῇ
συσχεθῆναι
συσχεθήσονται
συσχέτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: συνέχω
συσχῇ
συσχηματίζεσθαι
συσχηματίζεσθε
συσχηματιζόμενοι
συσχηματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to form, mold, conform to, fashion self according to
 • Cognates: μετασχηματίζω
 • Forms:
  • συσχηματίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • συσχηματίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • συσχηματιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
συσχῶ