συσσείονται
συσσείοντος
συσσείσει
συσσεισμόν
συσσεισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • commotion of earth or air
  • rustling of wind (in the trees)
  • earthquake, hurricane
συσσεισμοῦ
συσσεισμῷ
συσσείσω
συσσείω
 • Meaning: to shake together, make (something) shake
 • Forms:
  • συνέσεισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνέσεισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συσσείονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • συσσείοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • συσσείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συσσείσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
σύσσημον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a common sign, a preplanned signal, token
συσσύρω
 • Meaning:
  • to pull about, pull down, sweep away, give away
  • to make off with all of
 • Forms:
  • συσσύρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
συσσύρων
σύσσωμα
σύσσωμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of a joint body, of the same body
 • Forms:
  • σύσσωμα Adj: Nom/Acc Plur Neut