συσσείονται
συσσείοντος
συσσείσει
συσσεισμόν
συσσεισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • commotion of earth or air
  • rustling of wind (in the trees)
  • earthquake, hurricane
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυσσεισμόςσυσσεισμοί
GENσυσσεισμοῦσυσσεισμῶν
DATσυσσεισμῷσυσσεισμοῖς
ACCσυσσεισμόνσυσσεισμούς
VOCσυσσεισμέσυσσεισμοί
συσσεισμοῦ
συσσεισμῷ
συσσείσω
συσσείω
σύσσημον
συσσύρω
συσσύρων
σύσσωμα
σύσσωμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of a joint body, of the same body
 • Forms:
  • σύσσωμα Adj: Acc Plur Neut