ὑποθεῖναι
ὑπόθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • base, the lowest part of (something) on which it is set
  • dish placed under a cup
  • a coaster
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὑπόθεμαὑποθέματα
GENὑποθέματοςὑποθεμάτων
DATὑποθέματιὑποθέμασι(ν)
ACCὑπόθεμαὑποθέματα
ὑποθέματα
ὑποθεμένου
ὑπόθες
ὑποθέσεως
ὑπόθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • basic doctrine
  • rule of action, principle
  • general theory
  • plan of action
  • something placed under, a foundation
  • hypothesis, supposition
  • an account, an entry (in a document)
ὑπόθετε
ὑποθέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make a secret attack
ὑποθήσεις
ὑπόθου
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Imperat Mid/Pass 2nd Sing
  • Verb: Pres Imperfect Mid/Pass 2nd Sing
 • Meaning: to make a secret attack
 • Root: ὑποθέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Aor Mid Imperat 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning: to place under
 • Root: ὑποτίθημι