ὑποβαίνω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Meaning: to stand under; to go under; to subordinate
ὑποβαλέσθαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Infin
 • Meaning: to throw; to substitute
 • Root: ὑποβάλλω
ὑποβάλλονται
ὑποβαλλόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ὑποβάλλω
ὑποβάλλω
 • Active Meaning:
  • to suborn, introduce by collusion or stealth, instigate secretly
  • to throw under, put under
  • to whisper a suggestion, make false suggestions
  • to lay a foundation for (something)
 • Middle Meaning:
  • to appropriate
  • to substitute
  • to lay a foundation for (something)
 • Forms:
  • ὑπέβαλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑποβαλλόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • ὑποβαλλόντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ὑπέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑποβάλλονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ὑποβάς
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to stand under
 • Root: ὑποβαίνω
ὑποβεβηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • Meaning:
  • subordinate
 • Root: ὑποβαίνω
ὑποβλεπόμενος
ὑποβλεπομένου
ὑποβλέπω
 • Active Meaning:
  • to look up from under
  • to look suspiciously at
 • Middle Meaning:
  • to look askance at
  • to eye angrily
  • to look suspiciously at
 • Forms:
  • ὑποβλεπόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ὑποβλεπομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
ὑποβρύχιοι
ὑποβρύχιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: under water, below the surface, deep-seated