ὑπνοῖς
ὕπνοις
ὕπνον
ὕπνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sleep, slumber
  • sexual intercourse
ὑπνοτικόν
ὑπνοτικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • inclined to sleep
 • Forms:
  • ὑπνοτικόν Adj: Acc Sing Masc
ὕπνου
ὑπνοῦντα
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Meaning: to sleep
 • Root: ὑπνόω
ὑπνοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ὑπνόω
ὑπνοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ὑπνόω
ὑπνούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ὑπνόω
ὕπνους
ὑπνόω
 • Meaning: to sleep
 • Forms:
Present
 • ὑπνῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ὑπνοῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ὑπνοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ὑπνοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὑπνούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Imperfect
Future
 • ὑπνώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὑπνώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ὑπνώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ὑπνώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ὕπνωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὑπνῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὕπνωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπνώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ὑπνώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ὕπνωσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπνώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
ὕπνῳ
ὑπνώδεις
ὑπνῶδες
ὑπνώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
 • Substantival Meaning:
 • Meaning:
  • Adjectival: sleepy, drowsy, fond of sleep
  • Substantival: a sluggard, a lazy person
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑπνώδηςὑπνῶδες
GENὑπνώδους
DATὑπνώδει
ACCὑπνώδηὑπνῶδες
Plural
 MascFemNeut
NOMὑπνώδειςὑπνώδη
GENὑπνωδῶν
DATὑπνώδεσι(ν)
ACCὑπνώδειςὑπνώδη
ὕπνων
ὑπνῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ὑπνόω
ὕπνωσα
ὑπνῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὑπνόω
ὕπνωσαν
ὑπνώσας
ὑπνώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑπνόω
ὕπνωσε
ὑπνώσει
ὑπνώσεις
ὕπνωσε, ὕπνωσεν
ὑπνώσουσι, ὑπνώσουσιν
ὑπνώσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ὑπνόω
ὑπνώσωσι, ὑπνώσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ὑπνόω