ὕδασι, ὕδασιν
ὕδατα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὕδωρ
ὕδατι
ὕδατος
ὑδάτων
ὑδογενής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: sprung from the water
ὑδραγωγοῖς
ὑδραγωγόν
ὑδραγωγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: aqueduct, conduit, bringing water, water channel
ὑδραγωγῷ
ὑδρεύεσθαι
ὑδρευόμεναι
ὑδρευομένων
ὑδρεύονται
ὑδρεύσαντο
ὑδρεύσασθαι
ὑδρεύσατο
ὑδρεύσομαι
ὑδρευτικὰ
ὑδρευτικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of watering, for watering
 • Forms:
  • ὑδρευτικὰ Adj: Nom/Acc Plur Neut
ὑδρεύω
 • Active Meaning:
  • to draw water (from a well)
  • to obtain water
  • to fetch water
  • to carry water
 • Middle Meaning:
  • to draw water for oneself
 • Forms:
Present
 • ὑδρεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ὑδρευόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ὑδρευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ὑδρεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ὑδρεύωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ὑδρεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ὑδρεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ὑδρεύσασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
 • ὑδρεύσατο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Sing
Perfect
ὑδρεύωνται
ὑδρηλή
ὑδρηλός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: watery, moist
ὑδρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: water jar, water jug, water jug, pitcher
 • Forms:
ὑδρίᾳ
ὑδρίαι
ὑδρίαις
ὑδρίαν
ὑδρίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ὑδρία
ὑδρίσκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pitcher, water jar, a container smaller than ὑδρία
 • Forms:
ὑδρίσκην
ὑδριῶν
ὕδρον
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: water snake
 • Root: ὕδρος
ὑδροπότει
ὑδροποτεῖν
ὑδροποτέω
 • Meaning: to drink water
 • Forms:
  • ὑδροπότει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὑδροποτεῖν Verb: Pres Act Infin
ὕδρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: water-snake, Coluber natrix
ὑδρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: moisture, sweat, perspiration
 • Forms:
ὑδρότητι
ὕδρου
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Meaning: water snake
 • Root: ὕδρος
ὑδροφορέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to carry water
 • Forms:
  • ὑδροφοροῦσαν
   • Part: Pres Act Gen Plur Fem
   • Part: Pres Act Acc Sing Fem
ὑδροφόροι
ὑδροφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • water hauler, water carrier, person who draws or carries water
  • carrying water
 • Forms:
ὑδροφόρου
ὑδροφόρους
ὑδροφοροῦσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Meaning: to carry water
 • Root: ὑδροφορέω
ὑδροχόοισι
ὑδροχόος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • water pourer
 • Forms:
  • ὑδροχόοισι Noun: Dat Plur Masc
ὑδρωπικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • have the dropsy (i.e., edema)
  • suffering from the dropsy
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑδρωπικόςὑδρωπικόν
GENὑδρωπικοῦ
DATὑδρωπικῷ
ACCὑδρωπικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMὑδρωπικοίὑδρωπικά
GENὑδρωπικῶν
DATὑδρωπικοίς
ACCὑδρωπικούςὑδρωπικά
ὕδωρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • water, liquid
  • river
  • urine
  • tears
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὕδωρὕδατα
GENὕδατοςὑδάτων
DATὕδατιὕδασι(ν)
ACCὕδωρὕδατα