ὑγείαν
ὑγείας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Meaning: intact
 • Root: ὕγειος
ὕγειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: intact, sound, unbroken
 • Forms:
ὑγιάζω
 • Meaning:
  • Active
   • to heal
   • to make sound
   • to restore to health
  • Passive
   • to be healed
   • to recover (health)
   • to become healthy
 • Forms:
  • ὑγίακε(ν) Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ὑγιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὑγιασθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ὑγιασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὑγιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὑγιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ὑγιάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ὑγιᾶναι
ὑγίαινε
ὑγιαίνει
ὑγιαίνειν
ὑγιαίνεις
ὑγιαίνετε
ὑγιαίνομεν
ὑγιαίνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὑγιαίνω
ὑγιαίνοντας
ὑγιαίνοντες
ὑγιαινόντων
ὑγιαίνουσα
ὑγιαινούσῃ
ὑγιαινούσης
ὑγιαίνουσι, ὑγιαίνουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: ὑγιαίνω
ὑγιαίνω
 • Meaning:
  • to be sound of mind
  • to be well, be in good health
  • to be sound, intact
  • to be logical, reasonable, rational
  • to be valid, reliable, solid
 • Forms:
Present
 • ὑγίαινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὑγιαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑγιαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑγιαίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ὑγιαίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὑγιαίνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ὑγιαίνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Present Participle
 • ὑγιαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ὑγιαίνοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ὑγιαίνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ὑγιαινούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ὑγιαινούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • ὑγιαίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὑγιαινόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ὑγιαίνουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ὑγιαίνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
Imperfect
Future
Aorist
Perfect
ὑγιαίνων
ὑγιαίνωσι, ὑγιαίνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ὑγιαίνω
ὑγίακε, ὑγίακεν
ὑγιάνω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning: to be healthy
 • Root: ὑγιαίνω
ὑγιάσει
ὑγιασθέν
ὑγιασθῇ
ὑγιασθῆναι
ὑγιάσθησαν
ὑγιάσωσι, ὑγιάσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ὑγιάζω
ὑγίεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: health
 • Forms:
ὑγιείᾳ
ὑγίειαν
ὑγιείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ὑγίεια
ὑγιεῖς
ὑγιές
ὑγιέστεροι
ὑγιέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ὑγιής
 • Meaning: healthier, more sound, safer
ὑγιῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὑγιής
ὑγιής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ὑγιέστερος
 • Meaning:
  • healthy, in good health
  • restored, sound, whole
  • safe and sound, in good shape, unbroken
  • sound in mind, virtuous, wholesome, wise
  • having live organs
 • Forms:
ὑγιοῦς
ὑγιῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fairly, healthily, soundly
ὑγρᾷ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem
 • Meaning: moist
 • Root: ὑγρός
ὑγραίνονται
ὑγραίνω
 • Active Meaning:
  • to wet, moisten
 • Middle Meaning:
  • to become wet
 • Forms:
  • ὑγραίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ὑγραῖς
ὑγράν
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem
 • Meaning: moist
 • Root: ὑγρός
ὑγράς
ὑγρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: moisture, urine
 • Forms:
ὑγρασίᾳ
ὑγρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: moist
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑγρόςὑγράὑγρόν
GENὑγροῦὑγρᾶςὑγροῦ
DATὑγρῷὑγρᾷὑγρῷ
ACCὑγρόνὑγράνὑγρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMὑγροίὑγραίὑγρά
GENὑγρῶν
DATὑγροῖςὑγραῖςὑγροῖς
ACCὑγρούςὑγράςὑγρά
ὑγροῦ
ὑγρῷ