ὑμᾶς
ὑμένας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: parchment sheet, page
 • Root: ὑμήν
ὑμένος
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Meaning: parchment sheet, page
 • Root: ὑμήν
ὑμεῖς
 • Parse: Personal Pronoun: 2nd Nom Plur
 • Meaning: you (plural)
 • Forms:
 SingularPlural
NOMσύὑμεῖς
GENσοῦὑμῶν
DATσοίὑμῖν
ACCσέὑμᾶς
ὑμέναιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wedding-song; bridal-song
 • Note: opposite of θρῆνος
ὑμεναίων
ὑμετέρα
ὑμέτερα
ὑμέτερᾳ
ὑμέτεραι
ὑμετέραις
ὑμετέραν
ὑμετέρας
 • Parse:
  • Possessive pronoun: 2nd Acc Plur Fem
  • Possessive pronoun: 2nd Gen Sing Fem
 • Root: ὑμέτερος
ὑμέτεροι
ὑμετέροις
ὑμέτερον
 • Parse:
  • Possessive pronoun: Acc 2nd Sing Masc
  • Possessive pronoun: 2nd Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὑμέτερος
ὑμέτερος
 • Parse: Possessive pronoun: 2nd Nom Sing Masc
 • Meaning: your; yours (Plur.)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑμέτεροςὑμετέραὑμέτερον
GENὑμετέρουὑμετέραςὑμετέρου
DATὑμετέρῳὑμετέρᾳὑμετέρῳ
ACCὑμέτερονὑμετέρανὑμέτερον
Plural
 MascFemNeut
NOMὑμέτεροιὑμέτεραιὑμέτερα
GENὑμετέρωνὑμετέρωνὑμετέρων
DATὑμετέροιςὑμετέραιςὑμετέροις
ACCὑμετέρουςὑμετέραςὑμέτερα
ὑμετέρου
ὑμετέρους
ὑμετέρῳ
ὑμετέρων
ὑμήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • thin sheet, parchment page
  • hymen
ὑμῖν
ὑμνεῖ
ὑμνεῖν
ὑμνεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὑμνέω
ὑμνεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑμνέω
ὑμνείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ὑμνέω
ὑμνέω
 • Meaning:
  • to sing
  • to sing a hymn (of praise unto)
  • to sing praise (to someone)
  • to sing the hymns (of Psalms 113-118)
 • Forms:
Present
 • ὑμνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑμνεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ὑμνεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὑμνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὑμνείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ὑμνῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ὑμνοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὑμνούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ὑμνῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὕμνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ὕμνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ὑμνήσειν Verb: Fut Act Infin
 • ὑμνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ὑμνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ὕμνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑμνήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ὑμνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ὕμνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὕμνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑμνήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
ὕμνησα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sing
 • Root: ὑμνέω
ὕμνησαν
ὑμνήσαντες
ὑμνήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑμνέω
ὕμνησε
ὑμνήσειν
ὕμνησε, ὕμνησεν
ὕμνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: praising; singing in praise
ὑμνήσουσι, ὑμνήσουσιν
ὑμνήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ὑμνέω
ὑμνήσωμεν
ὑμνητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • celebrated in song
  • worthy of praise; worth praising
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑμνητόςὑμνητάὑμνητόν
GENὑμνητοῦὑμνητᾶςὑμνητοῦ
DATὑμνητῷὑμνητᾷὑμνητῷ
ACCὑμνητόνὑμνητάνὑμνητόν
Plural
 MascFemNeut
NOMὑμνητοίὑμνηταίὑμνητά
GENὑμνητῶν
DATὑμνητοῖςὑμνηταῖςὑμνητοῖς
ACCὑμνητούςὑμνητάςὑμνητά
ὑμνογράφον
ὑμνογράφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: psalmist; composer of hymns
ὕμνοι
ὕμνοις
ὑμνολογέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to sing hymns
 • Forms:
  • ὑμνολογούντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ὑμνολογούντων Part: Pres Act Gen Plur MFN
  • ὑμνολογούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • ὑμνολογουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
ὑμνολογία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hymn-singing
ὑμνολογίαν
ὑμνολογίας
ὑμνολογούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur MFN
 • Root: ὑμνολογέω
ὑμνολογούσας
ὑμνολογουσῶν
ὕμνον
ὕμνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a hymn; melody; song; praise
 • Forms:
ὕμνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑμνέω
ὑμνοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ὑμνέω
ὑμνούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ὑμνέω
ὕμνους
ὑμνοῦσι, ὑμνοῦσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to sing
 • Root: ὑμνέω
ὑμνῳδέω
 • Meaning: to sing a hymn; sing a song of praise
 • Forms:
  • ὑμνῳδοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ὑμνῳδοῦντες
ὑμνῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ὑμνέω
ὕμνων
ὑμνῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ὑμνέω
ὑμῶν