ὕβρει
ὕβρεις
ὕβρεσι, ὕβρεσιν
ὕβρεων
ὕβρεως
ὕβρι
ὑβρίζειν
ὑβρίζεις
ὑβρίζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: ὑβρίζω
ὑβριζόμενοι
ὑβριζομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὑβρίζω
ὑβρίζονται
ὑβρίζοντες
ὑβρίζοντος
ὑβρίζω
 • Active Meaning:
  • to boast, be proud
  • to insult, reproach
  • to act arrogantly
  • to abuse
  • to mistreat, treat shamefully (spitefully)
  • to cause someone to lose honour
 • Passive Meaning:
  • to be abused
  • to be insulted
  • to suffer outrages
 • Forms:
Present
 • ὑβρίζετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • ὑβριζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ὑβρίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ὑβρίζειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑβρίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ὑβριζομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ὑβρίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • ὑβρίζετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
Future
 • ὑβρισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ὑβρίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὕβρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὕβρισας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ὕβρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὕβρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑβρισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ὑβρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Perfect
ὕβριν
ὕβρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • insolence, arrogance, pride
  • shame, insult, mistreatment
  • hardship, disaster, damage (from the elements)
  • brutal and heinous treatment (against deportees)
 • Forms:
ὑβρισθεῖσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
  • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • Root: ὑβρίζω
ὑβρίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὑβρίζω
ὕβρισαν
ὕβρισας
ὕβρισε, ὕβρισεν
ὑβρισθέντες
ὑβρισθῆναι
ὑβρισθήσεται
ὑβριστάς
ὑβριστήν
ὑβριστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an insolent man, arrogant person
  • a violent man, mistreater, despiteful person, injurious person
  • an insulter, haughty person, scorner, despiteful person, injurious
  • an abuser, molester, one who mistreats, one who maltreats
 • Forms:
ὑβριστικόν
ὑβριστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • given to wantonness, wanton, insolent, violent, outrageous
  • given to violence, given to outrage
 • Forms:
ὕβριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wanton, insolent, outrageous
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὕβριστοςὕβριστοι
GENὑβριστοῦὑβρίστῶν
DATὑβρίστῳὑβρίστοις
ACCὕβριστονὑβρίστους
VOCὕβριστεὕβριστοι
ὑβριστοῦ
ὑβρίστρια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: overbearing (woman), insolent (woman), haughty (woman)
 • Forms:
ὑβρίστριαν
ὑβριστῶν