ὕλαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ὕλη
ὑλακή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: barking, howling
ὑλακήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: barking, howling
 • Root: ὑλακή
ὑλακτεῖν
ὑλακτέω
 • Meaning: to bark, bay, howl (of dogs)
 • Forms:
  • ὑλακτεῖν Verb: Pres Act Infin
ὕλας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ὕλη
ὕλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a forest, woods
  • wood fuel
  • material, matter, stuff, material vs spiritual
 • Forms:
ὕλῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ὕλη
ὕλην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ὕλη
ὕλης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ὕλη
ὑλοτόμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: cutting wood, wood-cutting
 • Forms:
ὑλώδη
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: woody, wooded
 • Root: ὑλώδης
ὑλώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • woody, wooded
  • prosperous, thriving
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑλώδηςὑλῶδες
GENὑλώδους
DATὑλώδει
ACCὑλώδηὑλῶδες
Plural
 MascFemNeut
NOMὑλώδειςὑλώδη
GENὑλωδῶν
DATὑλώδεσι(ν)
ACCὑλώδειςὑλώδη