κατηξιώθη
κατηξιώθημεν
κατηξιώθην
  • Parse:
    • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
    • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • Root: καταξιόω
κατηξιώθησαν
κατηξιωμένους
κατηξιωμένων
κατηξιώσαμεν
κατηξίωσεν
  • Parse:
    • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
    • Verb: FutPerf Act Infin
  • Root: καταξιόω
κατηξίωται
κατηξίωτο
  • Parse:
    • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
    • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Root: καταξιόω