ἐπακήκοεν
ἐπακολουθεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to follow after
 • Root: ἐπακολουθέω
ἐπακολουθείτω
ἐπακολουθέω
 • Meaning:
  • to follow behind (e.g., Bill followed Jim's footsteps)
  • to come after (e.g., Moses came after Abraham), succeed
  • to follow after (i.e., to devote oneself to something)
  • to follow (an authority)
  • to pursue
 • Forms:
Present
 • ἐπακολουθούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ἐπακολουθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐπακολουθούντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
 • ἐπακολουθοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπακολουθοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐπηκολούθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἐπακολουθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπακολουθήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • ἐπηκολούθησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπακολουθῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπακολουθήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐπακολουθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπακολουθήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπακολουθήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐπηκολούθησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπηκολούθησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπακολουθῆσαι
ἐπακολουθήσαντες
ἐπακολουθήσατε
ἐπακολουθήσεις
ἐπακολουθήσετε
ἐπακολουθήσῃ
ἐπακολουθήσητε
ἐπακολουθούντων
ἐπακολουθούσης
ἐπακολουθοῦσι, ἐπακολουθοῦσιν
ἐπακολουθῶν
ἐπακούει
ἐπακούειν
ἐπακοῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐπακούω
ἐπακούσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: ἐπακούω
ἐπακούσαντι
ἐπακούσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to hear, listen to
 • Root: ἐπακούω
ἐπακούσατε
ἐπακούσεται
ἐπακούσῃ
ἐπακούσομαι
ἐπάκουσον
ἐπακουστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • obeyed, listened to
  • entitled to compliance
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐπακουστόςἐπακουστόν
GENἐπακουστοῦ
DATἐπακουστῷ
ACCἐπακουστόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐπακουστοίἐπακουστά
GENἐπακουστῶν
DATἐπακουστοίς
ACCἐπακουστούςἐπακουστά
ἐπακούσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Meaning: to hear, listen
 • Root: ἐπακούω
ἐπακούω
 • Meaning:
  • to hear, listen to, give ear
  • to take sympathetic note of
  • to react to an oral message, respond orally
  • to obey
  • to grant something in response to a request
  • to accede to a request made orally by
 • Forms:
Present
 • ἐπακούων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐπακούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπακούειν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
 • ἐπήκουες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
Future
 • ἐπακούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπακούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπακοῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπακούσαντι Part: 1Aor Act Dat Sing Masc
 • ἐπακούσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπάκουσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπήκουσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπήκουσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπήκουσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπηκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπήκουσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπηκούσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπακούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
Perfect
 • ἐπακήκοεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἐπακούων
ἐπακροάομαι
 • Meaning: to listen to (someone)
 • Forms:
  • ἐπηκροῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐπακρόασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hearkening
  • act of listening attentively