ἀρθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to take up, raise
 • Root: αἴρω
ἀρθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root: αἴρω
ἀρθέν
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: αἴρω
ἀρθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἀρθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: αἴρω
ἀρθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἀρθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
ἄρθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: αἴρω
ἀρθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἄρθρα
ἀρθρέμβολα
ἀρθρεμβόλοις
ἀρθρέμβολον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • instrument for applying torture to limbs, the rack
  • instrument for setting limbs
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀρθρέμβολονἀρθρέμβολα
GENἀρθρεμβόλουἀρθρεμβόλων
DATἀρθρεμβόλῳἀρθρεμβόλοις
ACCἀρθρέμβολονἀρθρέμβολα
ἄρθρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a joint (of the anatomy, e.g., knee joint)
 • Forms:
ἀρθρόω
 • Meaning:
  • to fasten by joint
  • to speak distinctly, articulate properly
ἀρθῶσι, ἀρθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: αἴρω