ἆρον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἴρω
ἀροτῆρες
ἀροτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: plowman, someone who plows a field, farmer
 • Note: plowman has come to have a derogatory meaning like bumpkin, redneck, clown; but the Greek word does not have that connotation
 • Note: Feminine form is ἀρότειρα
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀροτήρἀροτῆρες
GENἀροτῆροςἀροτήρων
DATἀροτῆριἀροτῆρσι(ν)
ACCἀροτῆραἀροτῆρας
ἄροτρα
ἀροτῆρας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: plowman
 • Root: ἀροτήρ
ἀροτρία
ἀροτριαθήσεται
ἀροτριᾶν, ἀροτριᾷν
ἀροτριάσει
ἀροτριάσεις
ἀροτρίασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plowing, tillage
ἀροτριάω
 • Meaning:
  • to plow
  • to sow
  • to devise, design
 • Forms:
  • ἀροτριωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀροτρία Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀροτριαθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀροτριᾶν Verb: Pres Act Infin
  • ἀροτριάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀροτριάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀροτριώμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἀροτριῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀροτριῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • ἀροτριῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἠροτρία Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἠροτριάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
ἀροτριωθήσεται
ἀροτριώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἀροτριάω
ἀροτριῶν
ἀροτριῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀροτριάω
ἀροτριῶντας
ἄροτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a plow
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄροτρονἄροτρα
GENἀρότρουἀρότρων
DATἀρότρῳἀρότροις
ACCἄροτρονἄροτρα
ἀροτρόποδι
ἀροτρόπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: plowshare, plow shovel, cultivator shovel
 • Forms:
  • ἀροτρόποδι Noun: Dat Sing Masc
ἀρότρου
ἀρότρῳ
ἄρουρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plowed field, tilled land, farm field
 • Forms:
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: rural, rustic, from the country

  μῦς ἀρουραῖος
  field-mouse

ἄρουραν
ἀρούρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: farmland
 • Root: ἄρουρα
ἀρούρῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: farmland
 • Root: ἄρουρα
ἀρούρης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: farmland
 • Root: ἄρουρα
ἀρουρῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: plowed field
 • Root: ἄρουρα
ἀροῦσι, ἀροῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω