ἄρῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἀρήγειν
ἀρήγω
 • Meaning:
  • to aid, support, succour
  • to come to someone's aid
 • Forms:
  • ἀρήγειν Verb: Pres Act Infin
ἀρήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lamb, young sheep (ram or ewe), suckling
  • wool
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρήνἄρνες
GENἀρνόςἀρνῶν
DATἀρνίἀρνάσι(ν)
ἄρνασι
ACCἄρναἄρνας
ἄρῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: αἴρω
ἄρητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: αἴρω