ἀρκεῖ
ἀρκεῖσθαι
ἀρκεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀρκέω
ἀρκείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Meaning: to satisfy
 • Root: ἀρκέω
ἀρκεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to satisfy
 • Root: ἀρκέω
ἀρκέσει
ἀρκέσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀρκέω
ἀρκεσθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἀρκέω
ἀρκεσθησόμεθα
ἀρκέσθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to satisfy
 • Root: ἀρκέω
ἀρκέσουσι, ἀρκέσουσιν
ἀρκετή
ἀρκετήν
ἀρκετόν
ἀρκετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: satisfactory, enough, sufficient, adequate
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀρκετόςἀρκετήἀρκετόν
GENἀρκετοῦἀρκετῆςἀρκετοῦ
DATἀρκετῷἀρκετῇἀρκετῷ
ACCἀρκετόνἀρκετήνἀρκετόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀρκετοίἀρκεταίἀρκετά
GENἀρκετῶνἀρκετῶνἀρκετῶν
DATἀρκετοῖςἀρκεταῖςἀρκετοῖς
ACCἀρκετούςἀρκετάςἀρκετά
ἀρκεύθινα
ἀρκεύθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pertaining to the juniper tree
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀρκεύθινοςἀρκευθίνηἀρκεύθινον
GENἀρκευθίνουἀρκευθίνηςἀρκευθίνου
DATἀρκευθίνῳἀρκευθίνῃἀρκευθίνῳ
ACCἀρκεύθινονἀρκευθίνηνἀρκεύθινον
VOCἀρκεύθινεἀρκευθίνηἀρκεύθινε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀρκεύθινοιἀρκεύθιναιἀρκεύθινα
GENἀρκευθίνωνἀρκευθίνωνἀρκευθίνων
DATἀρκευθίνοιςἀρκευθίναιςἀρκευθίνοις
ACCἀρκευθίνουςἀρκευθίναςἀρκεύθινα
VOCἀρκεύθινοιἀρκεύθιναιἀρκεύθινα
ἀρκευθίνων
ἄρκευθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: juniper tree, Juniperus macrocarpa
ἀρκέω
 • Active Meaning:
  • to suffice, satisfy
  • to be strong enough
  • to ward off, keep off
 • Passive Meaning:
  • to be enough, be sufficient, be adequate
  • to be satisfied, content (with something)
 • Forms:
Present
 • ἀρκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀρκεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀρκεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀρκούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀρκούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀρκοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀρκοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀρκοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀρκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἀρκέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀρκεσθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • ἀρκέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀρκέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀρκεσθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἤρκεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠρκέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἄρκοι
ἄρκοις
ἄρκον
ἄρκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bear, bruin
ἄρκου
ἀρκούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἀρκέω
ἀρκούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἀρκέω
ἀρκοῦν
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀρκέω
ἀρκοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀρκέω
ἀρκούντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sufficiently, satisfactorily
ἀρκοῦσι, ἀρκοῦσιν
ἄρκτοι
ἄρκτοις
ἄρκτον
ἄρκτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bear, bruin
ἄρκτου
ἀρκτοῦρον
ἀρκτοῦρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Arcturus
  • guard
ἄρκτῳ
ἄρκτων
ἄρκῳ
ἄρκων