ἀργά
ἀργαί
ἀργαλέα
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: painful, troublesome
 • Root: ἀργαλέος
ἀργαλέαν
 • Parse:
  • Adj: Gen Plur Masc/Fem
  • Adj: Acc Sing Fem
 • Meaning: painful, troublesome
 • Root: ἀργαλέος
ἀργαλέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: painful, troublesome, grievous
ἀργεῖ
ἀργέω
 • Meaning:
  • to be idle, lie idle, do nothing, be at a standstill
  • to delay, linger
  • to be unemployed, do nothing
  • to grow weary
  • to neglect work
  • to rest from work
 • Forms:
  • ἀργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀργῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἀργήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀργοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ἀργοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἤργησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀργή
ἀργῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀργέω
ἀργῆς
 • Parse: Adj: Gen Sing Fem
 • Meaning: unworked, rough
 • Root: ἀργός
ἀργήσωμεν
ἀργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • idleness, laziness, rest, leisure
  • lack of employment (because of an injury)
  • freedom from routine employment, spare time, vacation
 • Forms:
ἀργίᾳ
ἀργίαν
ἀργίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀργία
ἀργοί
ἀργοῖς
ἀργόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀργός
ἀργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unemployed, idle, jobless
  • idle, lazy, neglectful of, careless, not working when (someone, something) should be
  • incapable of working
  • useless, unproductive
  • purposeless
  • Of stones: unworked, unprocessed, crude, rough
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀργόςἀργήἀργόν
GENἀργοῦἀργῆςἀργοῦ
DATἀργῷἀργῇἀργῷ
ACCἀργόνἀργήνἀργόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀργοίἀργαίἀργά
GENἀργῶνἀργῶνἀργῶν
DATἀργοῖςἀργαῖςἀργοῖς
ACCἀργούςἀργάςἀργά
ἀργοῦν
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀργέω
ἀργοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to be unemployed; to do nothing
 • Root: ἀργέω
ἀργοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ἀργέω
ἀργούς
ἀργυρᾶ
ἀργυραῖ
ἀργυρᾶν
ἀργυρᾶς
ἀργύρεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • made of silver
  • monetary
 • Substantival Meaning:
  • money
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀργύρεοςἀργυρέαἀργύρεον
GENἀργυρέουἀργυρέαςἀργυρέου
DATἀργυρέῳἀργυρέᾳἀργυρέῳ
ACCἀργύρεονἀργυρέανἀργύρεον
VOCἀργύρεεἀργυρέαἀργύρεε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀργύρεοιἀργύρεαιἀργύρεα
GENἀργυρέωνἀργυρέωνἀργυρέων
DATἀργυρέοιςἀργυρέαιςἀργυρέοις
ACCἀργυρέουςἀργυρέαςἀργύρεα
VOCἀργύρεοιἀργύρεαιἀργύρεα
ἀργυρέους
ἀργύρια
ἀργυρικῇ
ἀργυρικήν
ἀργυρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pertaining to money, cash
 • Forms:
  • ἀργυρική Adj: Nom Sing Fem
  • ἀργυρικῇ Adj: Dat Sing Fem
ἀργύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • silver metal
  • silver coin, (piece of) silver
  • money (in general), silver money
  • silver object
  • property or possession acquired by payment
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀργύριονἀργύρια
GENἀργυρίουἀργυρίων
DATἀργυρίῳἀργυρίοις
ACCἀργύριονἀργύρια
ἀργυρίου
ἀργυρίῳ
ἀργυροῖ
ἀργυροῖς
ἀργυροκοπεῖ
ἀργυροκοπέω
 • Meaning:
  • to work as a silversmith
  • to coin money, turn silver to coin
 • Forms:
  • ἀργυροκοπεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἀργυροκόπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a silversmith
  • someone who turns silver metal into coins
ἀργυροκόπῳ
ἀργυρολογέω
 • Meaning: to levy money
ἀργυρολόγητον
ἀργυρολόγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: taxation, subject to a levy in money
 • Forms:
ἄργυρον
ἀργυρόποδας
ἀργυρόπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: with silver feet
ἄργυρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: silver, money
ἀργύρου
ἀργυροῦ
ἀργυροῦν
ἀργυροῦς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Acc Plur Masc
 • Adjectival Meaning:
  • of silver, made of silver
 • Substantival Meaning:
  • piece of silver
 • Forms:
ἀργυροχόοις
ἀργυροχόος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who melts silver, a worker in silver, silversmith
ἀργυρόω
 • Meaning: to cover with silver
ἀργύρῳ
ἀργύρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: silver plate
 • Forms:
ἀργυρώματα
ἀργυρωμάτων
ἀργυρῶν
ἀργυρώνητοι
ἀργυρώνητον
ἀργυρώνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: buy with silver, bought with silver
 • Forms:
ἀργυρωνήτους
ἀργῷ