ἐλπίδα
ἐλπίδας
ἐλπίδες
ἐλπίδι
ἐλπίδος
ἐλπίδων
ἐλπιεῖ
ἐλπιεῖς
ἐλπίζει
ἐλπίζειν
ἐλπίζεις
ἔλπιζε, ἔλπιζεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐλπίζω
ἐλπίζετε
ἐλπιζέτω
ἐλπίζητε
ἐλπίζομεν
ἐλπιζομένων
ἐλπίζον
ἐλπίζοντα
ἐλπίζοντας
ἐλπίζοντες
ἐλπιζόντων
ἐλπίζουσαι
ἐλπιζούσης
ἐλπίζουσι, ἐλπίζουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐλπίζω
ἐλπίζω
 • Note: Does not mean "to hope" in the sense of "longing for" or "wishing"; but of "confident assurance"
 • Meaning:
  • to have confident assurance
  • to be confident in
  • to put trust (in), to count (on)
  • to feel secure
  • to entertain hope for
  • to hope, trust, expect, confide, have confidence
 • Forms:
Present
 • ἐλπίζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐλπίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐλπίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐλπίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐλπίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐλπίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐλπίζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐλπιζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐλπιζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐλπίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἐλπίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἐλπίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐλπίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐλπιζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐλπίζουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • ἐλπιζούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ἐλπίζουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἐλπίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔλπιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠλπίζομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
Future
 • ἐλπιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐλπιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐλπιοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐλπιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐλπίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐλπίσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐλπιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐλπίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐλπίσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἐλπίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐλπίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐλπισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐλπισάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἔλπισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἤλπισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠλπίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἦλπισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤλπισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠλπίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἤλπισε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠλπίκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἠλπίκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἤλπικε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἤλπικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἠλπικέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἠλπικότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
ἐλπίζων
ἐλπιοῦμεν
ἐλπιοῦσι, ἐλπιοῦσιν
ἐλπίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • confident expectation
  • object of confident expectation
  • basis of confident expectation
  • hope, prospect
  • confidence, assurance
  • sense of security
 • Forms:
ἐλπίσαντας
ἐλπίσαντες
ἐλπίσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to have hope, confidence
 • Root: ἐλπίζω
ἐλπίσατε
ἐλπισάτω
ἐλπισάτωσαν
ἐλπίσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐλπίζω
ἐλπίσιν
ἔλπισον
ἐλπίσωσι, ἐλπίσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐλπίζω
ἐλπιῶ