ᾆσαι
ἀσάλευτον
ἀσάλευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: immovable, unshaken, which cannot be moved, immovable
 • Forms:
ασαραμελ
 • Parse: Transliteration of Hebrew noun
 • Meaning: court of God's people
 • Concord:

  Apocrypha: 1Macc 14:27

ασαρημωθ
 • Parse: Transliteration of Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: plantations, fields, Hasaremot
 • Concord:

  LXX: Jer 31:40

ᾄσας
 • Parse #1:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: nausea, loathing, surfeit
 • Root: ἄση
 • ——
 • Parse #2: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to hurt, damage
 • Root: ἀάω
ᾄσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ᾄδω
ᾀσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ᾄδω