ἄσβεστον
ἄσβεστος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: inextinguishable, not extinguished, not to be quenched, unquenchable, perpetual
  • Forms:
ἀσβέστῳ
ἀσβόλη
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: soot, smoky black
  • Forms:
ἀσβόλην
ἀσβόλης
  • Parse: Noun: Gen Sing Fem
  • Meaning: soot, smoke
  • Root: ἀσβόλη