ᾄδω
 • Meaning:
  • to play (a song)
  • to sing (a song)
  • to chant
 • Concord:

  LXX: 1Chron 25:7; 29:27

 • Forms:
Present Verbs
 • ᾄδειν Verb: Pres Act Infin
 • ᾄδουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἄδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ᾄδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ᾀδόντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
Present Participles
 • ᾄδοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ᾀδόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • ᾄδουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ᾄδοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ᾄδουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • ᾀδουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • ᾀδούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ᾀδομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ᾀδόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
Future
 • ᾄσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ᾄσομεν Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ᾄσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ᾄσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ᾄσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ᾀσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ᾆσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ᾖσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ᾖσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἤσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
Perfect
 • ἦσμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
αδων
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Meaning: Lord
 • Hebrew:
 • Concord:

  LXX: Jer 41:5 LXX (Jer 34:5 MT)

ἄδων, ᾄδων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: song singer
ἀδωρηέμ
 • Parse: Hebrew Noun Plur
 • Meaning: nobles, their nobles
 • Hebrew:
 • Concord:

  LXX: Neh 3:5

ἀδωροδόκητον
ἀδωροδόκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: incorruptible
 • Forms: