ἀσφάλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • safety, security (against stumbling)
  • absence of danger
  • firmness, steadfastness, stability
  • certainty, truth
  • Adjectival: safe and secure
 • Forms:
ἀσφαλείᾳ
ἀσφαλείαις
ἀσφάλειαν
ἀσφαλείας
ἀσφαλεῖς
 • Parse:
  • Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: ἀσφαλής
ἀσφαλές
ἀσφαλεστέρας
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Plur Fem
  • Comparative Adj: Gen Sing Fem
 • Meaning: more steadfast, safer
 • Root: ἀσφαλής
ἀσφαλῆ
ἀσφαλής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • safe, secure, free from danger
  • unfailing, trusty, capable of providing security and safety
  • firm, unmovable, concrete
  • sure, certain, steadfast, secure, self-assured, self-confident
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀσφαλήςἀσφαλές
GENἀσφαλοῦς
DATἀσφαλεῖ
ACCἀσφαλῆἀσφαλές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀσφαλεῖςἀσφαλῆ
GENἀσφαλῶν
DATἀσφαλέσι(ν)
ACCἀσφαλεῖςἀσφαλῆ
ἀσφαλίζομαι
ἀσφαλίζω
 • Meaning:
  • to guard, keep from escaping
  • to make secure against attack or danger, fortify
  • to safeguard, provide safe conduct
  • to watch out for someone's safety
 • Forms:
  • ἀσφαλίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀσφαλισάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • ἀσφαλίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἀσφαλισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἠσφαλισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἠσφαλίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἠσφαλίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀσφαλισάμενος
ἀσφαλίσασθε
ἀσφαλισθῆναι
ἀσφαλτόπισσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tar, asphalt, pitch, bitumen, compound of asphalt and pitch
 • Forms:
ἀσφαλτοπίσσῃ
ἄσφαλτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: asphalt, bitumen, pitch, tar
 • Forms:
ἀσφάλτου
ἀσφαλτόω
 • Meaning: to smear with pitch, cover with tar
 • Forms:
  • ἀσφαλτώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἀσφάλτῳ
ἀσφαλτώσεις
ἀσφαλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • securely, assuredly
  • certainly, for certain
  • encountering no danger:
  • safely, in safe keeping
  • with conviction and confidence