ἄσχημον
ἀσχήμονα
ἀσχημονεῖ
ἀσχημονεῖν
ἀσχημονέω
 • Meaning:
  • to incur disgrace, dishonour oneself
  • to behave disgracefully, be indecent
 • Forms:
  • ἀσχημονεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀσχημονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀσχημονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀσχημονοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἀσχημονοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
ἀσχημονήσει
ἀσχήμονι
ἀσχημονοῦσα
ἀσχημονοῦσαν
ἄσχημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: misshapen, ugly
ἀσχημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • shame, disgrace, discredit
  • shameful things not for public display (i.e., private parts, pudenda, genitalia)
  • shameful deed, indecent act
  • ordure, human feces
 • Forms:
ἀσχημοσύνῃ
ἀσχημοσύνην
ἀσχημοσύνης
ἀσχήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: indecent, shameful, unseemly, unpresentable, unworthy
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀσχήμωνἄσχημον
GENἀσχήμονος
DATἀσχήμονι
ACCἀσχήμοναἄσχημον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀσχήμονεςἀσχήμονα
GENἀσχημόνων
DATἀσχήμοσι(ν)
ACCἀσχήμοναςἀσχήμονα
ἀσχημόνως
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • shamefully
  • ugly, misshapen
ἀσχολεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to engage, occupy
 • Root: ἀσχολέω
ἀσχολέω
 • Active Meaning:
  • to engage, occupy, be busy
 • Middle Meaning:
  • to occupy oneself (with)
  • to be mentally concerned with
 • Forms:
  • ἀσχοληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀσχοληθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to engage, occupy, be busy
 • Root: ἀσχολέω
ἀσχοληθήσεται
ἀσχοληθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to engage, occupy, be busy
 • Root: ἀσχολέω
ἀσχολία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • occupation, engagement, lack of leisure
  • something that occupies a person's time and thoughts
 • Forms:
ἀσχολίαν
ἀσχολουμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to engage, occupy, be busy
 • Root: ἀσχολέω