ᾆσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a song, a lyric ode
 • Note: Iota subscript will follow when first letter is uppercase, e.g., ᾆσμα becomes Ἆισμα but some texts will show ᾎσμα
 • Forms:
ᾄσματος
ᾀσμάτων
ἀσμενίζω
 • Meaning:
  • to be well-pleased, be satisfied with, be happy with
  • to take gladly, receive gladly
 • Forms:
  • ἠσμένισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀσμενισάντων
 • Parse: Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to receive gladly
 • Root: ἀσμενίζω
ἄσμενοι
ἄσμενος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: glad, eager, well-pleased
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄσμενοςἀσμένηἄσμενον
GENἀσμένουἀσμένηςἀσμένου
DATἀσμένῳἀσμένῃἀσμένῳ
ACCἄσμενονἀσμένηνἄσμενον
VOCἄσμενεἀσμένηἄσμενε
Plural
 MascFemNeut
NOMἄσμενοιἄσμεναιἄσμενα
GENἀσμένωνἀσμένωνἀσμένων
DATἀσμένοιςἀσμέναιςἀσμένοις
ACCἀσμένουςἀσμέναςἄσμενα
VOCἄσμενοιἄσμεναιἄσμενα
ἀσμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: gladly, readily