ἀσκεῖν
ἀσκέω
 • Meaning:
  • to do one's best
  • to practice, engage in, elaborate, train, exercise, work out
  • to work skilfully, work artistically
  • to observe duly
 • Forms:
  • ἀσκεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀσκουμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ἀσκοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἀσκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀσκοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • ἀσκῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
  • ἠσκοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
ἀσκήσεως
ἄσκησιν
ἄσκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exercise, practice, training
ἀσκητάς
ἀσκητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • someone who practices (something)
  • someone who habitually performs (something)
ἀσκοί
ἀσκόν
ἀσκοπυτίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: leather canteen, leather bottle, bota
 • Forms:
ἀσκοπυτίνην
ἀσκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • leather bottle (for liquid)
  • leather bag (a skin or hide made into a bag, esp. wineskin, bota bag, canteen)
ἀσκοῦ
ἀσκουμένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: ἀσκέω
ἀσκοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ἀσκέω
ἀσκοῦντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Meaning: to work artistically
 • Root: ἀσκέω
ἀσκούς
ἀσκοῦσι, ἀσκοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀσκέω
ἄσκυλτον
ἄσκυλτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not tortured, untroubled, undisturbed, unmoved
 • Forms:
ἀσκῶ
ἀσκῷ
ἀσκῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Meaning: to work artistically
 • Root: ἀσκέω