ἄση
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: nausea, loathing, surfeit
ἄσημα
ἄσημον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ἄσημος
ἄσημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unmarked, without mark, without a distinguishing mark
  • unintelligible
  • obscure, insignificant
  • Of metal: bullion, plate, uncoined money
 • Forms:
ἀσήμου
ἄσηπτα
ἄσηπτον
ἄσηπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: non-rotting, not liable to decay or corruption, not rotted, unable to decay
 • Forms:
ἀσήπτους
ἀσήπτων
ἀσηρωθ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: villages, Aseroth, Hazar, Hazeroth
 • Concord:

  LXX: Num 11:35; 12:16; 33:17; Deut. 2:23

ᾄσητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἀείδω