ἀσσάλιον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neuter
  • Meaning: basket
  • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀσσάλιονἀσσάλια
GENἀσσαλίουἀσσαλίων
DATἀσσαλίῳἀσσαλίοις
ACCἀσσάλιονἀσσάλια
ἀσσάριον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: an assarius, small copper coin
  • Note: For contemporary equivalent, see money.
  • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀσσάριονἀσσάρια
GENἀσσαρίουἀσσαρίων
DATἀσσαρίῳἀσσαρίοις
ACCἀσσάριονἀσσάρια
ἀσσαρίου
ἀσσαρίων
ἆσσον
  • Parse: Comparative Adverb
  • Meaning: nearer, very near