ἀσεβεῖ
ἀσέβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ungodliness, impiety, profaneness, iniquity, injustice
 • Forms:
ἀσεβείᾳ
ἀσέβειαι
ἀσεβείαις
ἀσέβειαν
ἀσεβείας
ἀσεβεῖν
ἀσεβεῖς
ἀσεβεῖτε
ἀσεβειῶν
ἀσεβές
ἀσεβέσι, ἀσεβέσιν
ἀσεβέστατε
ἀσεβέτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἀσεβής
 • Meaning: most irreverent, most ungodly, most profane
ἀσεβέω
 • Meaning:
  • to perform impious deeds
  • to desecrate, profane, defile
  • be impious
  • live ungodly
  • act profanely, behave impiously
  • sin against the gods
 • Forms:
Present
 • ἀσεβεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀσεβεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀσεβοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀσεβῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἠσέβουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠσέβουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀσεβήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀσεβῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀσεβήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ἀσεβήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἀσεβήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀσεβήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἠσέβησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠσεβήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠσέβησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠσέβησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠσεβήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠσέβησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀσεβήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀσεβήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
Perfect
 • ἠσεβήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἠσεβηκότων Part: Perf Act Gen Plur Neut
ἀσεβῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing MFN
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: ἀσεβής
ἀσέβημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: impious deed, profane act, sacrilege
 • Forms:
ἀσεβήματα
ἀσεβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For superlative, see ἀσεβέτατος
 • Meaning: irreverent, impious, ungodly, godless, unholy, profane, sacrilegious
 • Forms:
ἀσεβῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀσεβέω
ἀσεβήσαντα
ἀσεβήσαντας
ἀσεβήσας
ἀσεβήσει
ἀσεβήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀσεβέω
ἀσεβήσῃς
ἀσεβήσω
ἀσεβοῦς
ἀσεβοῦσι, ἀσεβοῦσιν
ἀσεβῶν
ασεδεκ
 • Parse: Transliteration of Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: city of justice, city of destruction
 • Concord:

  LXX: Isa 19:18

ἀσέλγεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • licentiousness, debauchery, lewdness, filthy, lasciviousness, wantonness, insolence
  • indecency, obscenity
  • sensuality (i.e., unrestrained indulgence in sensual pleasures)
 • Forms:
ἀσελγείᾳ
ἀσελγείαις
ἀσέλγειαν
ἀσελγείας
ἀσελγέσι
ἀσελγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: licentious, wanton, brutal, lewd
 • Forms:
ασελισι
ἀσελεισὴ
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: the third (in rank)
 • Concord:

  LXX: Jer. 38:14 (MT); 45:14 (LXX)