δέχεσθαι
δέχεσθε
δέχεται
δέχηται
δεχθήσεται
δεχθήτω
δέχομαι
 • Meaning:
  • to receive approvingly, receive willingly
  • to take
  • to accept
  • to accept and forgive (an injustice)
  • to welcome
 • Forms:
Present
 • δέχου
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • δέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • δέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • δέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δέχηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • δέχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • δέχωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • δεχομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • δεχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • δέχησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
Imperfect
 • δέχου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐδέχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδέχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • δέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • δέξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • δέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • δεχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • δεχθήτω Verb: Fut/Aor Pass Imperative 3rd Sing
Aorist
 • δέξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • δεξαμένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem Also see δεξαμενή reservoir, tank, cistern
 • δεξάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • δεξαμένοις Part: Aor Mid Dat Plur Masc/Neut
 • δεξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • δεξαμένων Part: Aor Mid Gen Plur MFN
 • δέξασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
 • δέξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • δεξάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • δέξῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • δέξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • δέξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐδεξάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐδεξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐδέξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐδέξασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐδέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • δεχθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
Perfect
 • δέδεκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
δεχόμενος
δεχομένου
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning:
  • to take, receive
 • Root:δέχομαι
δεχομένους
δεχομένων
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Meaning:
  • to take, receive
 • Root:δέχομαι
δέχονται
δέχου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: δέχομαι
δέχωνται