δένδρα
δένδρει
δένδρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tree
 • Forms:
  • δένδρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • δένδρου Noun: Gen Sing Neut
  • δένδρῳ Noun: Dat Sing Neut
  • δένδρων Noun: Gen Plur Neut
δένδρος
δενδροτομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cut down trees, deforest, fell trees
  • to lay waste a country
 • Forms:
  • δενδροτομῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
δενδροτομῶν
δένδρου
δένδρῳ
δένδρων