δέκα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: ten
δεκάδα
δεκάδαρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a commander of ten men, leader over ten men
 • Forms:
  • δεκαδάρχους Noun: Acc Plur Masc
δεκαδάρχους
δεκαδύο
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: twelve
 • Note: Also spelled as two words δέκα δύο
δεκάδων
δεκαέξ
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: sixteen
δεκαεπτά
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: seventeen
δεκακαιοκτώ
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: eighteen, ten-and-eight
δεκάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ten times
δεκακισμύριοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: one hundred thousand; 100,000
δεκαμηνιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: of ten-month duration
  • Substantival: ten months
 • Forms:
  • δεκαμηνιαίῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
δεκαμηνιαίῳ
δεκάμηνοι
δεκάμηνος
δεκαοκτώ
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: eighteen
δεκαπέντε
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: fifteen
δεκαπήχεσι(ν)
δεκάπηχυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ten cubits (long) (about 4.5 metres)
 • Forms:
  • δεκαπήχεσι(ν) Adj: Dat Plur Masc/Neut
δεκαπλασιάζω
δεκαπλασιάσατε
δεκαπλασίονας
δεκαπλασίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tenfold, ten times (wiser)
 • Forms:
  • δεκαπλασίονας Adj: Acc Plur Masc (Dan. 1:20)
δεκαπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ten times, tenfold (Dan. 1:20)
δεκάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a group of ten
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδεκάςδεκάδες
GENδεκάδοςδεκάδων
DATδεκάδιδεκάσι
ACCδεκάδαδεκάδας
δέκατα
δεκάται
δεκάταις
δεκάτας
δεκατέσσαρα
δεκατέσσαρας
δεκατέσσαρες
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: fourteen
 • Forms:
  • δεκατεσσάρων Adj: Gen Plur MFN
  • δεκατέσσαρα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • δεκατέσσαρας Adj: Acc Plur Masc/Fem
δεκατεσσάρων
δεκάτη
δεκάτῃ
δεκάτην
δεκάτης
δέκατον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δέκατος
δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • tenth (in order)
   • one tenth
  • Substantival:
   • tithe
  • Adverbally:
   • ten times
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδέκατοςδεκάτηδέκατον
GENδεκάτουδεκάτηςδεκάτου
DATδεκάτῳδεκάτῃδεκάτῳ
ACCδέκατονδεκάτηνδέκατον
VOCδέκατεδεκάτηδέκατε
Plural
 MascFemNeut
NOMδέκατοιδεκάταιδέκατα
GENδεκάτωνδεκάτωνδεκάτων
DATδεκάτοιςδεκάταιςδεκάτοις
ACCδεκάτουςδεκάταςδέκατα
VOCδέκατοιδεκάταιδέκατα
δεκάτου
δεκατοῦντες
δεκατόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to collect tithes
   • to receive tithes
  • Passive:
   • to pay tithes
 • Cognates: ἀποδεκατόω
 • Forms:
  • δεδεκάτωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • δεδεκάτωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • δεδεκάτωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • δεκατοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
δεκατρεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirteen
 • Forms:
  • δεκατρία Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • δεκατρισί Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • δεκατρισίν Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • δεκατριῶν Adj: Gen Plur MFN
δεκατριῶν
δεκάτῳ
δεκάτων
δεκατῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Note: Some suggest that the root is a noun δεκάτη meaning "a tithe"
δεκάχορδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ten-stringed, having ten strings
 • Forms:
  • δεκαχόρδῳ Adj: Dat Sing Neut
δεκαχόρδῳ
δεκτά
δεκταί
δεκτή
δεκτήν
δεκτοί
δεκτόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δεκτός
δεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • acceptable, received, accepted, welcomed, approved
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδεκτόςδεκτήδεκτόν
GENδεκτοῦδεκτῆςδεκτοῦ
DATδεκτῷδεκτῇδεκτῷ
ACCδεκτόνδεκτήνδεκτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMδεκτοίδεκταίδεκτά
GENδεκτῶνδεκτῶνδεκτῶν
DATδεκτοῖςδεκταῖςδεκτοῖς
ACCδεκτούςδεκτάςδεκτά
δεκτοῦ
δεκτῷ
δεκτῶν