δέοι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Root: δέω
δέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ask humbly for help
  • to beg, ask for, pray for, implore, beseech, pray (to), make request, petition
  • to utter in supplication
  • to stand in need of
 • Cognates: δέομαι, ἐνδέομαι, προσδέομαι
 • Forms:
 • Present
 • δεόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • δεόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • δεομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • δεόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐδέετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐδεῖτο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Future
 • Aorist
 • δεηθέντων Verb: Aor Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • δεήθητε Verb: Aor Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • δεήθητι Verb: Aor Pass Deponent Imperative 2nd Sing
 • ἐδεήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδεήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Perfect
δεόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • Root: δέομαι
δεόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: δέομαι
δεομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: δέομαι
δεόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: δέω
δεόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: δέομαι
δεομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: δέω
δεομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: δέω
δέον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the boundary
  • something appropriate, something proper, something binding, something necessary
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδέονδέοντα
GENδέοντοςδεόντων
DATδέοντιδέοσι
ACCδέονδέοντα
δέοντα
 • Parse: Noun: Nom/Acc plur neut
 • Root: δέον
δέοντος
 • Parse: Noun: gen sing neut
 • Root: δέον
δέονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
δεόντων
 • Parse: Noun: Gen Plur neut
 • Root: δέον
δέος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fear, dread, awe, alarm
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδέοςδέα
GENδέουςδέων
DATδέειδέοις
ACCδέοςδέα
δέους
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: δέος
δέουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: δέω