δελεαζόμενος
δελεάζοντες
δελεάζουσιν
δελεάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lure, entice, entrap, ensnare, delude, beguile
 • Forms:
  • δελεαζόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • δελεάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • δελεάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δελεάσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Part Nom/Dat Fem
  • ἐδελέασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
δελεάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Part Nom/Dat Fem
 • Root: δελεάζω
δέλτοις
δέλτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: writing tablet
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδέλτοςδέλτοι
GENδέλτουδέλτων
DATδέλτῳδέλτοις
ACCδέλτονδέλτους
VOCδέλτεδέλτοι