ἅμα
 • Parse: Adverb/Preposition
 • Meaning:
  • Adverb:
   • at the same time, together
   • jointly, at once, together, together with
   • early, both, alike, likewise
  • Preposition: +Dat
   • together with
   • immediately following in time, early
 • Note: ἅμα πρωῒ = early in the morning
ἀμαδαρώθ
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: galloping, prancing
 • Concord:

  LXX: Judg. 5:22

ἀμαθεῖς
ἀμαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ignorant, unlearned
 • Forms:
ἀμαθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: folly, ignorance, stupidity, refusal to learn
 • Forms:
ἀμαθίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀμαθία
ἅμαξα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wagon (for transporting people or goods)
 • Forms:
ἁμάξαις
ἅμαξαν
ἁμάξας
ἁμαξεύω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to travel by wagon
ἁμάξῃ
ἁμάξης
ἀμαράντινον
ἀμαράντινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fadeless, unfading, something that does not fade away
 • Forms:
ἀμαράντοις
ἀμάραντον
ἀμάραντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unfading, undecaying
 • Forms:
ἁμαρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Note: A misspelling for ἁμαρτία
 • Root: ἁμαρτία
ἁμάρτανε
ἁμαρτάνει
ἁμαρτάνειν
ἁμαρτάνεις
ἁμαρτάνετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἁμαρτάνω
ἁμαρτάνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἁμαρτάνω
ἁμαρτάνητε
ἁμαρτάνομεν
ἁμαρτάνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἁμαρτάνω
ἁμαρτάνοντας
ἁμαρτάνοντες
ἁμαρτάνοντι
ἁμαρτανόντων
ἁμαρτάνουσα
ἁμαρτάνουσι, ἁμαρτάνουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἁμαρτάνω
ἁμαρτάνω
 • Meaning:
  • to miss the mark
  • to act sinfully, sin
  • to commit (a sinful act)
  • to fail to be available
  • to fail, fault, offend, trespass, transgress
 • Forms:
Present
 • ἁμάρτανε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἁμαρτάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἁμαρτάνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἁμαρτάνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἁμαρτάνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἁμαρτάνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἁμαρτάνῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ἁμαρτάνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἁμαρτάνητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἁμαρτάνομεν Verb: Pres/Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἁμαρτάνοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἁμαρτάνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἁμαρτάνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἁμαρτάνοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἁμαρτανόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἁμαρτάνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἁμαρτάνουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἁμαρτάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἁμαρτάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἡμάρτανον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἡμάρτανον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἁμαρτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἁμαρτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἁμαρτήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἁμαρτήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἁμαρτήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἁμαρτησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἁμαρτήσωμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἁμαρτήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἁμαρτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἁμαρτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἁμαρτεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἁμάρτῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἁμάρτῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἁμαρτήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἁμαρτήσαντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἁμαρτήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἁμαρτησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἁμαρτήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἁμαρτήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἁμαρτήσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • ἁμαρτησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἁμαρτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἁμαρτήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἁμάρτητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἁμαρτόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἁμαρτόντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ἁμαρτόντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἁμαρτούσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • ἁμάρτω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἁμάρτωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἁμαρτών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἁμάρτωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἥμαρτε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἥμαρτες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἡμάρτετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἡμαρτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἡμάρτομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἥμαρτον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἥμαρτον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἡμάρτοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἡμαρτηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἡμαρτηκότα Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἡμαρτηκότα Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • ἡμάρτηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἠμαρτήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἡμάρτηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἡμαρτήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἡμάρτηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἡμαρτηκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • ἡμαρτηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • ἡμαρτηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • ἡμαρτηκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
ἁμαρτάνων
ἁμαρτεῖν
ἁμαρτέω
 • Meaning: to attend, accompany
ἁμάρτῃ
ἁμάρτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sinful act, sin, offence, transgression, failure, fault
  • failure to achieve an aim
  • penalty incurred for committing a sin
  • slaughtered animal offered to atone, sin offering
 • Forms:
ἁμαρτήμασι, ἁμαρτήμασιν
ἁμαρτήματα
ἁμαρτήματος
ἁμαρτημάτων
ἁμάρτῃς
ἁμαρτήσαντας
ἁμαρτήσαντες
ἁμαρτήσαντος
ἁμαρτησάντων
ἁμαρτήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἁμαρτάνω
ἁμαρτήσασιν
ἁμαρτησάτω
ἁμαρτήσει
ἁμαρτήσεις
ἁμαρτήσεσθε
ἁμαρτήσεται
ἁμαρτήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἁμαρτάνω
ἁμάρτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sin
ἁμαρτήσομαι
ἁμαρτησόμεθα
ἁμαρτήσωμεν
ἁμαρτήσονται
ἁμαρτήσουσι, ἁμαρτήσουσιν
ἁμαρτήσω
ἁμαρτήσωμεν
ἁμάρτητε
ἁμαρτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sinful act, offence, sin, transgression, violation
  • state of being sinful
  • slaughtered animal offered to atone, sin offering
  • penalty incurred for committing a sin
  • guilt
 • Forms:
ἁμαρτίᾳ
ἁμαρτίαι
ἁμαρτίαις
ἁμαρτίαν
ἁμαρτίας
ἁμαρτιῶν
ἁμαρτόντες
ἁμαρτόντι
ἁμαρτόντων
ἁμαρτούσης
ἀμάρτυρον
ἀμάρτυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unattested, without witness
 • Note: smooth breathing, not rough; alpha privative, i.e., “not μάρτυρος”
 • Forms:
ἁμάρτω
ἁμαρτωλέ
ἁμαρτωλοί
ἁμαρτωλοῖς
ἁμαρτωλόν
ἁμαρτωλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • sinful, sinning, given to sin
 • Substantival Meaning:
  • sinner
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἁμαρτωλόςἁμαρτωλόν
GENἁμαρτωλοῦ
DATἁμαρτωλῷ
ACCἁμαρτωλόν
VOCἁμαρτωλέ
Plural
 MascFemNeut
NOMἁμαρτωλοίἁμαρτωλά
GENἁμαρτωλῶν
DATἁμαρτωλοῖς
ACCἁμαρτωλούςἁμαρτωλά
VOCἁμαρτωλοίἁμαρτωλά
ἁμαρτωλοῦ
ἁμαρτωλούς
ἁμαρτωλῷ
ἁμαρτωλῶν
ἁμάρτωμεν
ἁμαρτών
ἁμαρτῶντι
ἁμάρτωσι, ἁμάρτωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἁμαρτάνω
ἀμασενίθ
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: Amesenith, an unknown musical term
 • Concord:

  LXX: I Chron. 15:21

ἀμάσητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unchewed (food)
 • Forms:
ἀματτάρι
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun: Acc Sing Fem
 • Hebrew:
 • Meaning: mark, target, amattari
 • Concord:

  LXX: I Sam 20:20

ἀμαυρά
ἀμαυροῖ
ἀμαυρόν
ἀμαυρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hardly seen, dim, faint, not clearly visible
  • obscure, unknown, inconspicuous
  • shadowy, dark
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμαυρόςἀμαυράἀμαυρόν
GENἀμαυροῦἀμαυρᾶςἀμαυροῦ
DATἀμαυρῷἀμαυρᾷἀμαυρῷ
ACCἀμαυρόνἀμαυράνἀμαυρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμαυροῖἀμαυραίἀμαυρά
GENἀμαυρῶν
DATἀμαυροῖςἀμαυραῖςἀμαυροῖς
ACCἀμαυρούςἀμαυράςἀμαυρά
ἀμαυρόω
 • Meaning:
  • to render blind
  • to grow dim, grow faint, make dim, obscure
  • to weaken, tarnish, cause to lose lustre
 • Forms:
  • ἀμαυροῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀμαυρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἠμαυρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀμαυρωθήσεται
ἀμαύρωσι, ἀμαύρωσιν
ἀμαύρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: darkening, dimness
ἀμαφέθ
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun: Acc Sing
 • Hebrew:
 • Meaning: threshold, doorway, sill
 • Concord:

  LXX: I Sam. 5:4

ἀμάχητον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Meaning: unconquerable
 • Root: ἀμάχητος
ἀμάχητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unconquerable, not having fought
ἄμαχον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἄμαχος
ἄμαχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: peaceable, not a brawler
 • Forms:
ἀμάχους
ἀμάχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without strife, without battle
ἀμάω
 • Meaning: to reap, harvest, reap down, mow, (lit.: to cut vegetation and collect it)
 • Forms:
  • ἀμησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
  • ἀμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀμήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀμήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur