ἀμήν
 • Parse: Transliterated Hebrew Particle
 • Meaning: amen, truly, surely, verily
 • Hebrew:
ἄμηνις
 • Parse: Particle
 • Meaning: most
ἀμησάντων
 • Parse: Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • Root: ἀμάω
ἀμήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀμάω
ἀμήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἀμάω
ἀμήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀμάω
ἀμήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἀμάω
ἄμητον
ἄμητος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: harvesting, reaping
ἀμητός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: crop ripe for harvesting
ἀμήτου
ἀμητοῦ
ἀμητούς
ἀμήτῳ
ἀμητῷ
ἀμήτωρ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: motherless, without mother
ἀμήχανον
ἀμήχανος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: impossible, inconceivable, unthinkable, helpless, despairing, difficult, impractical
 • Forms: