ἄμωμα
ἀμωμάτων
ἀμώμητα
ἀμώμητοι
ἀμώμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: blameless, unblamable
 • Forms:
ἄμωμοι
ἀμώμοις
ἄμωμον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing MFN
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: ἄμωμος
ἄμωμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: amomum spice
ἄμωμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unblemished, without blemish or spot
  • blameless, without blame, faultless, unblamable, impeccable
 • Forms:
ἀμώμου
ἀμώμους
ἀμώμῳ
ἀμώμων
ἀμώμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: blamelessly, without blame