ἅλω
ἁλῷ
ἅλῳ
ἀλώθ
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: aloes
 • Concord:

  LXX: Cant. 4:14

ἅλων
ἅλων
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Note: Don't confuse with ἁλῶν = salt
 • Meaning:
  • threshing floor, wine-pressing floor
  • grain still on the threshing floor
  • plantation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἅλωνἅλωνες
GENἅλωνοςἁλονῶν
DATἅλωνιἁλῶσι
ACCἅλωναἅλωνας
ἁλῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: ἅλς
ἅλωνα
ἁλῶναι
ἅλωνες
ἅλωνι
ἅλωνος
ἀλώπεκας
ἀλώπεκες
ἀλώπεκι
ἀλώπεκος
ἀλωπέκων
ἀλώπεξιν
ἀλώπηξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fox, cunning person
 • Forms:
ἀλώπεκα
ἀλωπέκιζε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to play the fox
 • Root: ἀλωπεκίζω
ἀλωπεκίζω
 • Meaning: to play the fox
ἅλως
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: floor, threshing-floor, threshed grain, plantation
 • Forms:
ἁλῷς
ἁλώσει
ἁλώσεσθε
ἁλώσεται
ἁλώσεως
ἁλώσῃ
ἅλωσι, ἅλωσιν
ἅλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: capture, be taken
ἁλώσομαι
ἁλώσονται