ἄμπελοι
ἀμπέλοις
ἄμπελον
ἄμπελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vine, grapevine
 • Forms:
ἀμπέλου
ἀμπελουργοί
ἀμπελουργόν
ἀμπελουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vine-dresser, pruner, vine-pruner, vine-worker, gardener
ἀμπελουργούς
ἀμπέλους
ἀμπέλῳ
ἀμπελών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vineyard
 • Forms:
ἀμπέλων
ἀμπελῶνα
ἀμπελῶνας
ἀμπελῶνες
ἀμπελῶνι
ἀμπελῶνος
ἀμπελώνων
ἀμπελῶσι, ἀμπελῶσιν
ἀμπέχεσθαι
ἀμπέχω
 • Active Meaning:
  • to surround, enclose
  • to cover
  • to embrace
 • Middle Meaning:
  • to wear
  • to put (a garment) around oneself
 • Forms:
  • ἀμπέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἀμπλακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: error, fault, sin
 • Note: also spelled ἀμβλακία
 • Forms:
ἄμπωτιν
ἄμπωτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the ebb-tide, a sucking back
 • Forms: