ἀμβλάκημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an error, fault, offence, mistake
ἀμβλακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sin, fault, mistake, error
 • Note: also spelled ἀμπλακία
 • Forms:
ἀμβλακίας
ἀμβλύνω
 • Middle Meaning:
  • to blunt, take the edge off
  • to lack sharpness, lack acuity
  • to dim
  • to lose power and effectiveness
 • Passive Meaning:
  • to be dim (of eyes)
  • to become blind
 • Forms:
  • ἠμβλύνθησαν Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀμβλυωπέω
 • Meaning: to be dim-sighted, be nearly blind, be near-sighted
 • Forms:
  • ἀμβλυωπῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἠμβλυώπουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἠμβλυώπουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀμβλυωπῆσαι
ἀμβροσίας
ἀμβρόσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ambrosial, divine, heavenly (food)
 • Forms: