ἅμμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: something tied
  • Forms:
ἀμμαζειβί
  • Parse: Transliterated Hebrew Noun: Gen Sing
  • Meaning: altar
ἅμματι
ἄμμον
ἄμμος
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: sand, fine soil particles
  • Forms:
ἄμμου
ἄμμῳ
ἀμμώδης
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: sandy, gravelly